Sökmotoroptimering

Nio av tio klickar på någon av de tre första sökresultaten på Google. Vi hjälper er dit!.

Sökmotoroptimering

Nio av tio klickar på någon av de tre första sökresultaten på Google. Vi hjälper er dit!

Sökmotoroptimering är det arbetet som utförs för att förbättra positionerna på Google och därmed få mer trafik till hemsidan och ökad försäljning.

Tack vare att sökmotoroptimering är tydligt mätbart, skapar nya kundkontakter och möter kunder som är i en köpprocess är det för många företag den mest kostnadseffektiva marknadsföringsvägen.

 • Ca 97 % söker information via internet
 • Ca 90 % köper saker eller tjänster över internet
 • Ca 90 % väljer något av de tre första resultaten som visas på Google

Kontakta oss så berättar vi mer.

Sökmotoroptimering – I korthet

När en sökning sker på Google avgör sökmotorns algoritmer vilka webbplatser som är ska visas högst upp i sökresultatet. Detta utifrån flera hundra olika parametrar.

Sökmotoroptimering handlar därmed om att anpassa webbplatsen så att Google premierar den före företagets konkurrenter vid relevanta sökningar. Det sker både med tekniska och användarvänliga förändringar på webbplatsen samt via offpage-seo, dvs att externa webbplatser länkar till denna webbplats.

Tack vare lång erfarenhet och att vi justerar vårt sätt att jobba utifrån Googles uppdateringar kan vi erbjuda en mycket kostnadseffektiv tjänst.

Under 2019 ökade en kund sin försäljning med 450 % bara efter 6 månader av sökmotoroptimering. Vill ni också öka försäljningen – Kontakta oss idag!

Fördelar med sökmotoroptimering:

Sökmotoroptimering är ett långsiktigt arbete som alltid kan förbättras. Vissa resultat kan ses redan efter någon månad medan andra tar längre tid:

Lönsamt

Hur lönsamt sökmotoroptimering är beror både på sökvolym, vilken position på Google som uppnås samt företagets lönsamhet per kund.

Exempel:

Det är ca 2500 personer som varje månad söker på ”Flyttstädning Stockholm”. Av dessa kommer statistiskt ca 1000 personer gå in på första sökresultatet på Google. Det betyder därmed att städföretaget som har denna förstaplacering får 1000 besökare till sin hemsida per månad– bara på det sökordet.

Alla blir däremot inte kunder men om enbart 5 % skulle beställa flyttstädning skulle det ändå innebära 50 städuppdrag per månad från helt nya kunder!

Tydligt mätbart

Med Google Analythics och Google Search Console är det mycket enkelt att se varifrån trafiken till en webbplats har kommit. Är det exempelvis via Google, Facebook eller andra vägar? Det går även att se vilka sidor som besöks mest och delvis hur besökarna interagerar på sidan.

Tack vare att allt är mätbart går det enkelt att utvärdera SEO-arbetet. Hur många fler besöker webbplatsen efter att arbetet påbörjats?

Möt kunder i köpprocessen

Väldigt många som söker efter en produkt eller tjänst på Google gör det i en köpprocess. De har redan bestämt sig för att köpa och söker nu en butik där den produkten säljs eller ett företag som kan genomföra en specifik tjänst. Det krävs alltså inte någon övertygande marknadsföring för att kunden ska ta ett köpbeslut – det beslutet finns redan.

Sökmotoroptimering innebär därmed att möta kundens behov av tillgänglighet av produkter eller tjänster vid en sökning på Google. Att ha webbplats positionerad högt resulterar därmed inte bara i ökad trafik utan även en kraftigt ökad försäljning.

SEO Byrå

Välkommen till en SEO Byrå som bryr sig – På riktigt.

Stockholms Webbyrå kan ta ett helhetsansvar för både SEO, webbutveckling, marknadsföring och content. Vi är en SEO Byrå som bygger långsiktigt och både kan ge råd om förändringar samt implementera dessa på kundens hemsida.

Enstaka uppdrag – Eller Helhetsansvar

 • Sökordsanalys…
 • Teknisk genomgång…
 • Utbildning till företagets skribenter…

Eller helhetsansvar för företagets SEO…

Vi anser att alla företag har unika förutsättningar och behov. Därmed har vi inte färdiga paket som passar alla utan utformar tjänsten i samråd med kunden. Framförallt handlar det om vilken kompetens och hur mycket tid som kunden har att själv lägga på sitt SEO-arbete.

Vad är en SEO-byrå?

En SEO-byrå optimerar webbplatser så att Google placerar dem högt i dess sökresultat. Ett städföretag i Linköping vill exempelvis synas högt på ”hemstädning Linköping” medan modebutiken online vill synas högt på ”solhattar”.

Med analys, implementering och utvärdering hjälper vi våra kunder att nå de bästa placeringarna på Google. Placeringar som kan mångdubbla trafiken och försäljningen.

Ärligt, transparent och långsiktigt

Vi anser att kunden alltid ska veta, och förstå, vad de betalar för. Vi är därmed helt transparenta i hur arbetet utförs och hur många timmar som läggs ner i arbetet. Att vara ärlig och tydlig skapar även trovärdighet mot Google vilket ger ett långsiktigt gott resultat.

Vi tar därför inte några genvägar för att pressa upp en webbsida snabbt på Google. Risken är då överhängande att den snabbt dalar neråt. Vi bryr oss mer än så.

 

Välkommen till SEO Byrå som bryr sig – På riktigt.

Lokal Sökmotoroptimering

Lokal sökmotoroptimering är arbetet som utförs för att få företag högt på Google vid sökningar som är lokala (inom ett specifikt område). Det gäller främst för tjänsteföretag men även inom vissa delar av handeln är mycket viktigt.

Vad är lokala sökningar?

Google känner av från vilken stad som en sökning sker och anpassar därför sökresultatet utifrån detta för att kunna ge ett så relevant svar som möjligt.

Söker du efter ”Hemstädning” och befinner dig i Stockholm kommer städföretag i Stockholm presenteras. Sker sökningen istället i Gävle kommer lokala företag från den orten visas. Genom lokal sökmotoroptimering kommer företagen högre upp på Google vid dessa sökningar.

Google anger att ca 40 % av alla sökningar är lokala. Det behöver däremot inte vara att ortnamnet är med i sökningen. Google väljer att visa de lokala sökresultaten vid sökningar som anses vara lokala så som ”hemstädning”, ”pizzeria” eller ”ICA butik”.

Vill du synas vid lokala sökningar? – Kontakta oss för vidare diskussion

Vilka företag bör satsa på lokal sökmotoroptimering?

Det är främst tjänsteföretag som tjänar på att arbeta med lokal sökmotoroptimering. Dessa har ett begränsat område de är aktiva inom och det är även dessa som Google främst applicerar lokalt sök på. Exempel är frisörer, målare, städbolag, revisorer och mäklare. Det är företag som kunderna söker efter online men sedan får hjälp av inom orten.

Men även företag med digitala tjänster har stor fördel att synas lokalt. Detta så länge som Google anser att det lokala sökresultatet ska premieras.

Vid exempelvis sökning efter ”webbyrå” visar Google lokala företag. Men med digitala lösningar kan webbyråer över hela landet anlitas när hemsida ska byggas eller affärssystem utvecklas. I detta fall kan det alltså finnas fördel att använda lokal sökmotoroptimering mot ett par olika städer.

SEO Konsult

Behöver ert företag synas bättre på Google? Då behöver ni hjälp av en SEO konsult.

Stockholms Webbyrå är en komplett webbyrå med kompetens att både skapa webbsidor och marknadsföra dem via Google, Facebook och andra digitala kanaler. Arbetet som innebär bättre synlighet på Google genomförs av en SEO konsult. En konsult som har det övergripande ansvaret för det löpande SEO-arbetet.

Samma SEO konsult genom hela processen

Hos oss är varje SEO konsult ansvarig för ett par kunder. Även om det kan vara flera konsulter involverade i ett projekt så sker kontakten, mellan kunden och oss, via denna konsult. Det har visat sig vara ett uppskattat och effektivt sätt att arbeta som gynnar bägge parter.

Med all kompetens ”in house” kan hemsidorna analyseras, struktureras och byggas om så att betydligt bättre SEO uppnås. Tack vare vår breda kompetens kan vi alltså erbjuda ”totalentreprenad”  och ta ett helhetsansvar.

Detta skiljer även oss från många andra SEO-byråer vilka ofta gör analysen men sedan lägger tillbaka på kunden att implementera dessa ändringar.

Vi är med hela processen och erbjuder hjälp oavsett vad som behövs. Den person som leder projektet är din personliga SEO konsult.

Onpage SEO

Med onpage SEO menas det aktiva arbete som sker på kundens webbplats. Det kan både vara kodning och tekniska detaljer, som inte påverkar användarens upplevelse, samt text, bild och annat innehåll vilket är mer synligt.

Exempel på tekniska detaljer:

 • SSL-certifikat
 • Laddningshastighet
 • URL-struktur
 • Mobil First

Exempel på innehåll:

 • Title och Description
 • Rubriker och text
 • Bilder
 • Internlänkar
 • Användarvänlighet

Onpage är första steget

När vi påbörjar ett SEO-arbete med en webbplats är första steget alltid att genomföra ett grundligt arbete onpage. Det är grunden som resterande arbete sedan vilar på. Första steget är att sätta dessa ”byggstenar” på plats. Därefter kan sedan löpande onpage- och offpagearbete ske för att ytterligare förbättra positionerna.

Off-page SEO

Med off-page SEO menas det arbete som sker med externa webbplatser som direkt, eller indirekt, påverkar ert företags position på Google. Det handlar främst om att skapa inlänkar mot er webbplats då inlänkar är ett av de fyra ben som SEO-arbetet bygger på.

Kontakta oss vid behov av Off-page SEO – eller om ni önskar få hjälp med hela SEO-arbetet

Inlänkar = Så fungerar det

Om en dagstidning skulle göra ett reportage om slagborrar och i artikeln hänvisa med länk till Clas Ohlson har alltså företaget fått en inlänk från dagstidningen. I ett långsiktigt SEO-arbete måste det alltid finnas en länkstrategi som svarar på frågan – hur ska webbplatsen få länkar?

Viktigt med rätt länkar

En relevant länk kan göra en mycket stor skillnad på rankingen för en webbplats. Men med felaktiga länkar kan det ge helt motsatt effekt. Om en sida blir straffad av Google på grund av för dåliga länkar kan vägen tillbaka bli mycket lång.

För oss är långsiktighet och säkerhet absolut viktigast i länkbygget. En väg framåt som visat sig både vara effektiv och stabil.

Vad är SEO?

SEO är det arbete som genomförs för att påverka en hemsidas position i Googles organiska sökresultat. Genom ett långsiktigt SEO-arbete kan därmed företag öka antalet besökare kraftigt vilket resulterar i ökad försäljning.

Vi förklarar SEO är – och varför ert företag bör investera i det.

SEO – Din synlighet vid sökning på Google

Google är i Sverige den självklara vägen till information. Oavsett om det är mjukisbyxor som ska köpas eller om en snickare önskas anlitas. Köpprocessen börjar på Google med en sökning efter det som efterfrågas.

På bilden nedan visas hur sökresultatet ser ut vid en sökning på ”mjukisbyxor”. Först presenteras Google Ads (betalda annonser) från olika E-butiker. Därefter kommer Zalando, Asos och H&M. Det är dessa sökresultat som är Googles organiska sökresultat och som kan påverkas med SEO-arbete. I detta fall har Zalando bäst SEO vilket innebär att de får förstaplaceringen på just det sökordet.

De allra flesta som använder Google klickar på någon av de tre första sökträffarna. Statistik visar att det rör sig om ca 90 % som väljer något av dessa sökresultat! Dessa tre klädbutiker har därmed en enorm fördel mot sina konkurrenter gällande deras E-handel. För Zalando, som ligger först, innebär det att ca 40 – 50 % av de som söker på sökordet kommer besöka E-butiken!

Är SEO viktigt för ditt företag?

Söker er kunder efter företagets produkter/tjänster online? Då är SEO ett viktigt arbete för att bli synlig högt upp på Google. Det gäller allt från E-handlare som säljer nationellt till lokala tjänsteföretag. När Google är den självklara vägen till information bör SEO vara den självklara markandsföringsvägen för att synas digitalt.

Hur mycket mer trafik som kan förväntas till hemsidan, och hur många nya kunder det kan innebära, beror sökvolym, dvs hur många som söker på ett specifikt ord/fras.

Kontakta oss för en kostnadsfri beräkning utifrån ert företags produkt/tjänst. En uträkning som därmed kan visa på vad ni kan tjäna på en bättre placering på Google.

Komma igång med SEO

Allt börjar med en SEO-analys. Vi erbjuder alltid en gratis grundläggande SEO-analys som påvisar svagheter på webbplatsen och hur mycket mer trafik webbplatsen skulle kunna få med bättre SEO. Om du sedan väljer att gå vidare gör vi en fördjupad analys, planerade insatser och lägger upp en SEO-plan för just er hemsida.

 

 

Vad kostar SEO?

Långsiktigt ska SEO kosta väldigt lite – i förhållande till ökad försäljning.

Hur mycket ett företag behöver betala för SEO beror på flera olika faktorer och är därmed helt individuellt. Ingen bilmekaniker kan svara på ”vad kostar det att laga en bil” utan att först se bilen. Vi anser att inget SEO-bolag heller kan säga vad SEO kostar utan att först sett hemsidan.

 • Vad är förutsättningarna?
 • Vad är målet?
 • Hur mycket SEO-arbete är utfört tidigare?

Vad kostar SEO för ert företag? – Kontakta oss för en gratis offert

Offert – på vad vi utför

Det finns lika många kostnadsmodeller som SEO-bolag. Vi anser att transparens och tydlighet är det allra viktigaste och har byggt vår kostnadsmodell utifrån det. Våra kunder ska förstå vad de betalar för och enbart betala om vi utför ett arbete.

Vi har inte färdiga mallar eller stela paketlösningar. Våra kunder har olika förutsättningar och mål – därmed skapar vi även helt individuella lösningar.

Fast månadsavgift – eller inte

Många företag vill ha en fast månadsavgift för det SEO-arbete vi utför. Därmed lägger vi ett specifikt antal timmar i månaden på det vi anser är viktigast. Självklart beslutas detta i dialog med kunden. Andra kunder vill köpa enskilda insatser eller löpande konsulttimmar utifrån vad som behöver göras. Vi erbjuder den lösning som passar ert företag bäst.

Helhetsgrepp – eller inte

De allra flesta av våra kunder önskar att vi tar ett helhetsgrepp över SEO-arbetet. Fördelen är att vi är helt insatta i arbetet, kan genomföra långsiktig planering och få synergieffekt mot annan marknadsföring.

Men vi hjälper även kunder med enstaka tjänster så som sökordsanalys, off-page, strategier och liknande. Betala för det ni behöver – inte mer.

Hur mycket kan ni tjäna på SEO? – Kontakta oss för en gratis offert

SEO vs SEM

Både SEO och SEM innebär synlighet på Google – men på två olika sätt.

Det finns fördelar och nackdelar med bägge dessa marknadsföringsvägar. Generellt rekommenderar vi en kombination för att därmed skapa synergieffekter.

SEO

SEO (sökmotoroptimering) är arbetet för att få en webbplats i toppen på Google vid sökningar på specifika ord eller fraser.

Fördelar

 • Kunden kan själv utföra vissa delar

Framförallt när det kommer till content kan kunden själv utföra vissa moment inom SEO. Detta både initialt och långsiktigt.

 • Långvarigt resultat

Största fördelen med SEO är det långvariga resultatet. Visserligen krävs underhållsarbete för att behålla de bästa positionerna men kostnaden blir betydligt mindre än förtjänsten.

Nackdelar

 • Tar längre tid innan resultat

SEO är ett långsiktigt arbete som i början kostar mer än vad det ger tillbaka. Efter ett par månader, upp till ett år, kan brytpunkten nås då kostnaden ligger i nivå med ökad intäkt.

 • Inget garanterat resultat

Det är Google som avgör vilka sökresultat som ska synas högt. Vi är väl insatta hur sökmotorn fungerar men algoritmer kan ändras och konkurrenter kan öka sitt SEO-arbete. Inget SEO-bolag kan alltså garantera ett resultat – men historiskt har vi lyckats extremt bra.

SEM

SEM (sökmotormarknadsföring) är annonsering som sker på Google eller annan sökmotor. Framförallt är det Google Ads och Google Shopping. Annonser som aktiveras utifrån vilka ord och fraser som används på Google. På detta sätt blir de mycket individanpassade.

Fördelar

 • Snabbt resultat

Redan från första dagen kan SEM ge trafik till webbplatsen.

 • Extremt mätbart redan på kort sikt

SEM är en av de mest mätbara marknadsföringsvägarna. Det går att tydligt se om det är lönsamt eller inte.

 • Kan användas vid tillfälliga kampanjer

SEM kan användas vid korta eller tillfälliga kampanjer, något som är betydligt svårare med SEO.

Nackdelar

 • Kostar mer än SEO långsiktigt

Långsiktigt är SEM dyrare än SEO. Det beror på den högre initiala kostnaden för SEO. Men i längden är SEO generellt billigare.

 • Betala – annars syns du inte

Så fort ett företag slutar med SEM kommer de inte längre synas. Detta till skillnad mot SEO som är mer långsiktigt.

Synergieffekt med bägge

Att arbeta med SEM och SEO samtidigt skapar kostnadseffektiva synergieffekter. Detta genom sökordsanalys, konvertering och klickfrekvens från ena marknadsföringsvägen kan appliceras på den andra. Vi rekommenderar därför alltid SEO och SEM gemensamt.

Hur lång tid tar SEO?

Hur lång tid SEO tar beror bland annat på företagets nuvarande positioner, konkurrens på sökord och vilket målet är med det planerade arbetet. Ofta kan de första resultaten ses redan efter en till två månader men SEO ska ses som ett långsiktigt arbete med en horisont på minst 10 – 12 månader.

För företag som ligger i toppen på Google är SEO-arbete minst lika viktigt för att behålla och befästa sina placeringar. Däremot kan arbetet behöva anpassas efter nya förutsättningar.

SEO är inte en engångsinsats – Det är ett löpande arbete för att öka trafiken till webbplatsen. Ett arbete som förväntas ge kraftigt ökad omsättning.

Från analys till planering – till analys och planering

När vi påbörjar ett SEO-projekt genomförs en grundlig analys av både webbplatsen och vilka sökord som optimering ska ske mot. Därefter skapas en plan för hur alla åtgärder ska ske och till sist en utvärdering av resultatet.

Utifrån resultatet kan sedan nästa steg tas i processen. Detta oavsett om företaget ligger på 15:e eller 3:e plats på Google. Genom att analysera trafikdata går det alltid att förbättra webbsidans SEO och öka konverterande trafik.

Det går alltså inte att säga hur lång tid SEO tar. Allt beror på vad målet är.

DIN HEMSIDA _ ÖVERST PÅ GOOGLE

Alla företagare förtjänar en grym webbplats – i toppen av Googles sökresultat.