Google Ads

Öka ditt företags omsättning med Google Ads.

Google Ads

Med Google Ads kan ert företag öka omsättningen. Det är vi säkra på. Så säkra att vi erbjuder 30 dagar på prov och därefter avkastningsgaranti!

För oss är Google Ads en självklar marknadsföringsväg för de flesta, men inte alla, företag. Att annonsera på Google är kostnadseffektivt, tydligt mätbart och ger synergieffekt med annan marknadsföring.

Prova Google Ads gratis i 30 dagar

Hur mycket kan ert företag tjäna på Google Ads?

Låt oss visa det med en 30 dagars kostnadsfri provperiod. Är ni inte nöjda med resultatet sägs avtalet upp direkt utan uppsägningstid.

Det företaget betalar för under denna tid är annonskostnaderna upp till den summa vi kommit överens inför provperioden. Önskas ni inte fortsätta med Google Ads uppkommer däremot inget konsultarvode.

Avkastningsgaranit på minst 10 %

Marknadsföring ska alltid vara lönsamt. Därmed har vi en avkastningsgaranti som innebär att arvode enbart betalas till oss de månader som vi uppnår minst 10 % i avkastning av summan för Google Ads Spend. I medel uppnår vi däremot en avkastning på 189 % och ytterst få ligger under 40 %.

Tack vare tydlig statistik är det mycket enkelt att härleda försäljning via Google Ads och därmed avgöra dess lönsamhet.

Vad är Google Ads?

Google Ads är annonserna som Google presenterar högst upp, samt längst ned, vid sökresultaten. Sök exempelvis på ”snickare Stockholm” och överst på Google visas resultat med ordet ”Annons” före. Det är Google Ads.

**Bild**

Eftersom annonserna visas utifrån vilken sökning som sker på Google är de helt anpassade efter rätt målgrupp. I detta fall visas alltså annonserna för personer som söker efter snickare i Stockholm och möter dem mitt i en ”köpprocess”.

Kostnad & Vinst med annonserna

Det är två kostnader som uppkommer med Google Ads. För det första kostnaden för annonserna som avgörs av hur många som klickar på annonserna. För det andra konsulttimmarna för att skapa och optimera de olika kampanjerna.

Självklart ser vi till att vinsten är större än kostnaden – annars är arbetet inte tillräckligt effektivt.

SEM / Search Engine Marketing

SEM, sökordsannonsering, innebär att företagets annonser syns på Google enbart när potentiella kunder söker efter tjänster/produkter som företaget erbjuder. Dessutom skapas enbart kostnad när någon klickar på dessa annonser.

Kostnadseffektivt – Mätbart – Skapar nya kunder

Vad vi erbjuder:

Vill ni komma igång med SEM eller effektivisera ert nuvarande konto? Välj Stockholms Webbyrå om ni uppskattar:

  • Arbete av en certifierad webbyrå för SEM på Google och Bing
  • Transparens i arbete och resultat
  • Fast månadskostnad
  • Provperiod på 30 dagar

Vad är SEM?

SEM står för ”Search engine marketing” vilket på svenska är ”sökordsannonsering”. Med andra ord de annonser som kan visas under, eller över, Googles sökresultat – uppmärkt med ”Annons”.

Vi ser alltid SEM som en grundsten i den digitala marknadsföringen för ett företag. Det är kostnadseffektivt och tydligt mätbart – samtidigt som arbetet med SEM ger värdefull statistik och information som kan användas inom SEO och annan digital marknadsföring.

Varför SEM?

Möter kunder i köpprocessen

Personer som söker efter en produkt, eller tjänst, på Google är redan i en köpprocess. Beslutet kan vara taget att en viss vara ska köpas in – nu kvarstår att hitta var den kan köpas online.

Med SEM möter annonserna dessa personer mitt i denna köpprocess och svarar just på frågan ”var går det att köpa?”. För de som söker på Google blir därmed SEM inte bara reklam utan en tjänst att snabbt hitta rätt.

Tydligt mätbart

Vid SEM uppstår en kostnad enbart när någon klickar på annonsen. Dessutom är det spårbart hur många av de som klickat på annonsen som sedan genomför ett köp. Därmed finns förutsättningarna att mycket tydligt se om annonserna är lönsamma eller inte.

Snabbt lönsamt – och mer lönsamt i längden

SEM är en av de mest skalbara digitala marknadsföringsvägarna. Våra SEM-experter utgår från statistiken som ges och kan därefter förbättra de olika annonserna för att skapa ännu bättre förutsättningar till avkastning.

Sökordsmarknadsföring

Vi är specialister på sökordsmarknadsföring. Prova – och förstå varför.

Genom att vi är certifierade av Google och har många års erfarenhet av digital marknadsföring kan vi utlova ett mycket gott resultat. Testa oss 30 dagar och avgör själv. Är ni inte nöjda betalas inget konsultarvode.

Vad är sökordsmarknadsföring?

Sökordsmarknadsföring är marknadsföring som sker på en sökmotor (främst Google) och aktiveras vid speciellt valda sökord. Ska ert företag synas i annonserna på Google när en person söker på sökmotorn efter ”lån till bil” eller kanske ”träningströjor”?

Eftersom annonserna enbart aktiveras vid valda ord och fraser är de extremt kundgruppsorienterade. Dessutom möter reklamen människor som söker efter något och som därmed ofta redan tagit ett köpbeslut. Annonserna är mer än bara reklam – med sökordsmarknadsföring ges eftersökt information exakt när den eftersöks. Därmed är det en mycket högkonverterande marknadsföring.

Marknadsföring som ger mervärde

Sökordsmarknadsföring är extremt mätbart vilket gör att annonserna alltid bör ge mervärde. Statistik påvisar vilka annonser som ger bäst effekt, hur många besökare som kommit till webbplatsen via annonserna samt hur stor försäljning som är kopplad till dem. Därmed kan annonser köpas så länge som de ger större avkastning än kostnad.  

Google Adwords är nu Google Ads

När Google Adwords bytte namn till Google Ads skapades nya plattformar för den digitala marknadsföringen. Något som i de flesta fall gynnade användarna.  

Efter 18 år med samma namn bytte Google namn på Adwords till Google Ads under sommaren 2018. Det var inte enbart ett nytt namn utan även en ny struktur för sökordsmarknadsföring som skapades. De själva säger att strukturändringen skapade förenklade möjlighet att utnyttja deras tjänster.

These new brands will help advertisers and publishers of all sizes choose the right solutions for their businesses. 

Gemensamma plattformar

Utöver Adwords har Google erbjudit sökordsmarknadsföring via andra plattformar. Ett exempel är Doubleclick som företaget förvärvade 2007. I samband med att Adwords struktureras om, och fick nytt namn, genomfördes även en sammanslagning av Doubleclick annonseringsprodukter och Google Analytics 360 Suite under den gemensamma plattformen ”Google Marketing Platform”.

Samtidigt lades Doubleclick Ad Exchange samt Doubleclick för publisher under plattformen ”Google Ad Manager”.

Ett brett utbud kan vara orsaken

En bidragande orsak till namnändringen kan vara det breda utbud av sökordsmarknadsföring som Google har. Adwords är inte längre enbart de klassiska annonserna som presenteras högst upp och längst ned vid ett sökresultat. Idag finns även möjlighet att annonsera på flera kanaler. Googe Ads blir därmed ett samlingsnamn för flera av dessa kanaler.

ÖKA DITT FÖRETGAGS OMSÄTTNING

Hur mycket kan ditt företag tjäna på Google Ads?