Underhåll av Webbplats

Med tjänsten Underhåll av Webbplats” sker förvaltning av er webbplats så att säkerhet skapas för bland annat drift, back-up och domänhantering. Vår tjänst innebär ett löpande abonnemang med följande tjänster.

Uppdatering av WP och Plugin

Både WordPress och de plugin-in som är installerade uppdateras regelbundet för att skapa större säkerhet, nya funktioner och användarvänlighet. Vi genomför dessa uppdateringar och tar alltid back-up innan arbetet påbörjas.

Systemen måste framförallt uppdateras för att öka säkerhet mot intrång och tekniska problem. Men det innebär alltid en viss risk utifrån att plugin inte alltid är kompatibla och i vissa fall även kan förändra vissa element på webbplatsen.

Förnyelse av SSL Certifikat

SSL-certifikat (https) behöver förnyas årligen och i vissa fall även uppdateras till säkrare alternativ. Vi följer alltid de säkerhetsråd som ges inom branschen och ser till att hemsidan har ett stabilt och funktionellt SSL-certifikat.

Förnyelse av webbhotell och domän

Vi tar ansvar för att förnyelse sker av webbhotell och domännamn. Dessutom ser vi årligen över aktuellt konto hos webbhotellet för att säkerställa oss om att företaget har korrekta kontaktuppgifter och relevant konto utifrån behov.

Automatiska backups

Genom automatiska backups finns alltid allt innehåll på webbplatsen sparad – i flera versioner. Skulle ett tekniskt fel uppstå finns därmed alltid möjligheten att installera en tidigare version varpå verksamheten snabbt kan vara igång.

Generellt genomför även webbhotellen backups men detta utifrån en mall och inte individuellt anpassat utifrån kundernas olika behov. Vi skapar en säkerhet helt efter vad som krävs för att verksamheten ska störas så lite som möjligt vid tekniska problem.

Uppdatering av innehåll

En bild som behöver bytas ut eller text ska läggas till? I denna service ingår upp till en timme per månad för uppdatering av innehåll. Självklart kan vi även göra större förändringar men detta sker då på löpande konsulttimme.

Vid utvärderingar av detta tjänstepaket har många företag lyft upp ”Uppdatering av Innehåll” som en av de mest uppskattade punkterna. En timme räcker relativt långt och företaget vet att små uppdateringar kan ske varje månad – utan att det uppstår någon extra kostnad.

Support

Med tjänsten ”Underhåll av webbplats” ges tillgång till mejlsupporten dygnet runt – alla dagar i veckan. Under ordinarie öppettider kan supporten kontaktas via både prioriterad mejl och telefon, oavsett ärendets karaktär. Resterande tid på dygnet är mejlsupporten öppen för akuta ärenden.

Skulle hemsidan av någon anledning ligga nere så har vi en prio-mejl som är kopplad till en av våra telefoner så ni kan få hjälp med att få upp igång sidan så fort det går.

Kontakta oss direkt vid frågor kring driftsäkerhet och tekniska problem så kan vi sedan avgöra om en tekniker behöver angripa problemet omgående eller om det vänta till kommande arbetsdag.

Arbete via rättvis tidsbank

Utnyttjas inte ”Uppdatering av innehåll” en månad så sparas den oanvända timmen i en tidbank till kommande månad. Därmed kan företag, som inte ofta uppdaterar innehållet, samla ihop ett stort antal timmar som sedan kan utnyttjas vid större uppdateringar. För självklart ska inte vi ta betalt om vi inte utfört något arbete.

Månadsrapport

Med en månadsrapport finns tydlig dokumentation över vilket arbete som utförts och hur många timmar som vi lagt på detta arbete. Det är en tydlighet mot kunden men även en säkerhet i det fall som en tekniker behöver gå tillbaka för att se vad som genomförts på webbplatsen. Därmed finns även möjlighet att enkelt migrera till annan förvaltare om så önskas.

RÄTTVISA PRISER – PREMIUM WEBBDESIGN

Klicka på knappen för att få en kostnadsfri offert för underhåll av webbplats.